In het kader van 'een leven lang leren' is het volgen van bijscholing of 'modules' tijdens de BEP verplicht. Hierbij wordt uitgegaan van minimaal 2 modules, meer mag natuurlijk altijd. Deze modules zijn vrij invulbaar: trainingen, workshops of cursussen. Dat kan betekenen een module van de 'officiële' aanbieders op deze pagina; deze modules zijn meestal zeer specifiek gericht op het bereiken van eindtermen of grondhoudingen waaraan anders niet of onvoldoende voldaan kan worden. Een andere opleiding of cursus is uiteraard ook mogelijk, als verdieping of verbreding van je kennis en vaardigheden.

Wil je nagaan of een training, workshop of cursus, niet aangeboden door een van deze instanties, in aanmerking kan komen voor de BEP, neem dan van tevoren contact op met Bureau Architectenregister door een mail te sturen naar info@beroepservaringperiode.nl

Aanbieders van o.a. modules t.b.v. de BEP:

  • BNA Academie Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus
  • TU/e Technische Universiteit Eindhoven
  • TU Delft Technische Universiteit Delft
  • BNO Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
  • Bouwlokaal Ondernemen voor ruimtelijke ontwerpers

 

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag

Bezoek alleen op afspraak