De voortgang van je beroepservaring wordt beoordeeld door een onafhankelijke Commissie van jouw discipline. Bij de zelfstandige (individuele) route ben jij degene die bepaalt, je bent dus zelf verantwoordelijk voor het verloop van je beroepservaringperiode. De Commissie kan je daarbij helpen en geeft tips en aanwijzingen.    

Hieronder staat de zelfstandige (individuele) route stapsgewijs uitgelegd. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de handleiding Beroepservaringperiode op de pagina downloads. Ook toelichtingen en alle benodigde documenten, formulieren en handleidingen vind je daar. Lees deze handleidingen en toelichtingen goed door! Voor achtergrondinformatie en de gestelde eisen verwijzen we naar de Regeling Beroepservaringperiode.

Stap 1: Voorbereiding en aanmelding
Stap 2: Startgesprek
Stap 3: Tussengesprek
Stap 4: Eindgesprek
Stap 5: Inschrijving in het architectenregister

Stap 1: Voorbereiding en aanmelding

Voordat je je aanmeldt voor de beroepservaringperiode moet je de volgende zaken in orde hebben:

  • je bent afgestudeerd aan een relevante (master)opleiding;
  • je werkt tenminste 20 uur per week;
  • je hebt een mentor gevonden die je gaat begeleiden.

Vervolgens kun je je aanmelden voor deelname aan de beroepservaringperiode. Voor de aanmelding heb je een gewaarmerkte kopie van je diploma nodig. Stuur die per post op aan het Bureau Architectenregister. Let op: een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO kunnen we voor inschrijving helaas niet accepteren, omdat daar geen afstudeerrichting op vermeld staat. Je aanmelding wordt gecontroleerd door Bureau Architectenregister. Als je wordt toegelaten krijg je hiervan bericht per e-mail. Ook krijg je een account en persoonlijke pagina op mijn.beroepservaringperiode.nl. Deze persoonlijke pagina is privé en kan uitsluitend door jou, het Bureau Architectenregister en de Commissie Beroepservaringperiode worden ingezien. De pagina wordt ook gebruikt om documenten op te slaan en uit te wisselen en de voortgang van je beroepservaringperiode in vast te leggen.

mentor
Je mentor kan bij je eigen bureau werken, maar ook ergens anders. Hij of zij moet minimaal 3 jaar geregistreerd staan bij het Register in dezelfde discipline als jij. Mocht je tussentijds van mentor wisselen, meld dat dan aan het Architecten Register, laat je oude mentor een tussentijdse evaluatie invullen en vraag je nieuwe mentor om een mentorverklaring. Upload deze fromulieren op je persoonlijke pagina vóór je volgende gesprek.

modules
In het kader van 'een leven lang leren' is het volgen van bijscholing of 'modules' tijdens de 
BEP verplicht. Hierbij wordt uitgegaan van minimaal 2 modules, meer mag natuurlijk altijd. Deze modules zijn vrij invulbaar: trainingen, workshops of cursussen. Dat kan betekenen een module van de 'officiële' aanbieders op de pagina modules; deze modules zijn meestal zeer specifiek gericht op het (gedeeltelijk) bereiken van eindtermen waaraan anders niet of onvoldoende voldaan kan worden. Een andere opleiding of cursus is uiteraard ook mogelijk, als verdieping of verbreding van je kennis en vaardigheden, zolang de training extern is. Interne trainingen vallen gewoon onder de Beroepservaring, maar kunnen niet meetellen als module.

Wil je nagaan of een training, workshop of cursus, niet aangeboden door een van deze instanties, in aanmerking kan komen voor de BEP, neem dan van tevoren contact op met Bureau Architectenregister door een mail te sturen naar info@beroepservaringperiode.nl

Stap 2: Startgesprek

Als je begint met je Beroepservaringperiode stel je meteen 2 belangrijke documenten op:

  • je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
  • je logboek.

Lees voor je dit doet eerst de toelichtingen op de pagina downloads goed door! Via je persoonlijke pagina op mijn.beroepservaringperiode.nl moet je je POP, de door je mentor ingevulde mentorverklaring, je werkverklaring en je logboek uploaden, allemaal als PDF. Dus géén Word- of Excelbestanden! Daarna kun je je startgesprek met de Commissie Beroepservaringperiode aanvragen. We raden je aan dat te doen binnen 4 tot 6 maanden na aanvang van je beroepservaringperiode. Kom niet te snel langs voor je startgesprek, zodat je echt al enige beroepservaring te bespreken hebt en je dus maximaal profijt hebt van het gesprek en het advies van de Commissie.

Je ontvangt per e-mail een bevestiging met de datum voor het startgesprek en een factuur voor de kosten van alle gesprekken tijdens de Beroepservaringperiode. Je mag deze factuur eventueel in 3 termijnen voldoen. Houd er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt vanaf je aanvraag tot een ingepland startgesprek. 

Bij het startgesprek moet je mentor aanwezig zijn. Met de Commissie Beroepservaringperiode bespreken jullie jouw persoonlijk ontwikkelingsplan en de eventuele reeds opgedane beroepservaring. Het verslag van het gesprek en het advies van de Commissie wordt op je persoonlijke pagina geplaatst, mits je ook je factuur hebt voldaan of in elk geval de eerste termijn. In dit verslag geeft de Commissie ook per eindterm een beoordeling van je voortgang. Iedere eindterm die opgenomen is in je logboek wordt beoordeeld, ook als je er tijdens het gesprek niet aan toegekomen bent die eindterm te bespreken.

Stap 3: Tussengesprek

Als je echt over de helft van de beroepservaringperiode bent (bij 32 uur werk of meer: na ongeveer een jaar, of liever: als je het gevoel hebt dat je voldoet aan meer dan de helft van je eindtermen), vraag je het tussengesprek aan. Het doel is om te kijken of je goed op schema zit en indien nodig te bespreken hoe je jouw plan voor de vervolgfase invult en eventueel bijstuurt. Voor het tussengesprek vraag je aan je mentor om de tussentijdse evaluatie in te vullen. Je werkt ook je POP en je logboek bij met daarin je opgedane ervaringen en reflectie en zorgt ervoor dat deze minimaal twee weken voor het gesprek geüpload zijn op je persoonlijke pagina.

Na ontvangst en controle van alle documenten wordt de datum voor het tussengesprek je per e-mail meegedeeld. Bij het tussengesprek moet je mentor ook aanwezig zijn. Je bespreekt samen met je mentor en de Commissie Beroepservaringperiode de voortgang in je kennis, inzichten en vaardigheden, aan de hand van je logboek en in relatie tot de eindtermen. Jullie bespreken je werksituatie en je POP voor het vervolgen van je beroepservaringperiode.

Er wordt een streefdatum besproken voor het eindgesprek.

Het verslag van het gesprek en het advies van de Commissie wordt op je persoonlijke pagina geplaatst, wederom op voorwaarde dat je je factuur of tenminste de eerste twee termijnen hebt voldaan. Iedere eindterm die aangevuld is in je POP en je logboek wordt beoordeeld, ook als je er tijdens het gesprek niet aan toegekomen bent die eindterm te bespreken.

Stap 4: Eindgesprek

Voor de definitieve planning van het gesprek stuur je de eindevaluatie van je mentor in, je logboek en alle certificaten van gevolgde modules (trainingen, workshops, cursussen), wederom minimaal twee weken voor de datum van het gesprek.

Zorg dat je de gehele factuur voor je beroepservaringperiode hebt voldaan voordat je aan je eindgesprek begint.

Om de druk op mentoren te minimaliseren, is je mentor niet aanwezig bij het eindgesprek. Uiteraard is hij/zij zeer welkom om het gesprek wel bij te wonen, als jij dit graag wilt. Je bespreekt met de Commissie of je voldoet aan de eindtermen van de Regeling Beroepservaringperiode. Na afloop van het gesprek krijg je de definitieve uitslag na een kwartier te horen. Het verslag van het gesprek met advies van de Commissie wordt ook op je persoonlijke pagina geplaatst.

Is de uitslag positief, dan ontvang je direct een certificaat dat aangeeft dat je voldoet aan de eisen van de Regeling Beroepservaringperiode. Mocht het besluit negatief zijn, dan wordt door de Commissie duidelijk aangegeven waar eventuele aanvulling nog gewenst is. Overigens kan tegen een dergelijk besluit ook bezwaar worden ingediend.

Stap 5: Inschrijving in het architectenregister

Als je je beroepservaringperiode succesvol met een certificaat hebt afgesloten, kun je je inschrijven in het architectenregister. Let op: dit moet je zelf doen! Je wordt niet automatisch ingeschreven. Je kunt dit aansluitend aan je eindgesprek doen. Daarna mag je de titel voeren die hoort bij je discipline: architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect.

 

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag

Bezoek alleen op afspraak