Geschil met mentor

Indien er een geschil bestaat tussen een persoon die de beroepservaringperiode doorloopt en zijn mentor, kan Bureau Architectenregister, op het mondelinge of schriftelijke verzoek van de “meeste gerede partij”, dat is de partij die daar het meest belang bij heeft, in het geschil bemiddelen of adviseren. De meest gerede partij zal vaak de persoon zijn die de beroepservaring doorloopt, maar dit kan ook de mentor zijn. Een schriftelijk verzoek tot bemiddeling bevat:
a. de naam van de persoon die de beroepservaring doorloopt en van de mentor;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het geschil.

De bemiddeling geschiedt onpartijdig op basis van het principe van hoor en wederhoor en heeft tot doel het geschil op te lossen. Bureau Architectenregister kan een persoon aanwijzen of een geschillencommissie instellen om in het geschil bemiddelen of te adviseren. Op de bemiddeling of advisering is de Regeling geschillenbemiddeling van het bureau architectenregister van toepassing.

> Regeling geschillenbemiddeling bureau architectenregister

 

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag

Bezoek alleen op afspraak