Veel gestelde vragen - Kosten

Wat kost de beroepservaringperiode?

Bij het geïntegreerde programma betaal je een vast bedrag voor het doorlopen van de hele beroepservaringperiode aan de organisatie die het geïntegreerde programma aanbiedt. In dat bedrag zijn de kosten verwerkt voor de begeleiding, het start-, tussen- en eindgesprek en alle benodigde inhoudelijke bijeenkomsten en modules.

Bij de zelfstandige (individuele) route betaal je een vast bedrag voor de gesprekken met de Commissie Beroepservaringperiode en een variabel bedrag voor de benodigde inhoudelijke modules. De kosten voor de modules betaal je aan de aanbieders van deze modules.

De kosten die samenhangen met de beroepservaringperiode zijn voor rekening van de deelnemer.

De kosten voor de gesprekken, vanaf januari 2020, zijn:
totaal €1.200,- in een keer te voldoen, of in drie termijnen van €410,-.

De kosten voor deze gesprekken met de commissie zijn vrijgesteld van BTW.

De financiering van de kosten voor de beroepservaringperiode is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Als je zelfstandig ondernemer bent, dan kun je de kosten voor de beroepservaringperiode opvoeren als bedrijfskosten. Als je in loondienst werkt dan kan de werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. Daarnaast kan je een beroep doen op fondsen, zoals de deelregeling talentontwikkeling vanhet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, die mogelijk bij kunnen dragen aan de financiering van de kosten. 

 

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag

Bezoek alleen op afspraak