Veel gestelde vragen - Kosten

Wat kost de beroepservaringperiode?

Bij het geïntegreerde programma betaal je een vast bedrag voor het doorlopen van de hele beroepservaringperiode aan de organisatie die het geïntegreerde programma aanbiedt. In dat bedrag zijn de kosten verwerkt voor de begeleiding, het start-, tussen- en eindgesprek en alle benodigde inhoudelijke bijeenkomsten en modules.

Bij de zelfstandige (individuele) route betaal je een vast bedrag voor de gesprekken met de Commissie Beroepservaringperiode en een variabel bedrag voor de benodigde inhoudelijke modules. De kosten voor de modules betaal je aan de aanbieders van deze modules.

De kosten die samenhangen met de beroepservaringperiode zijn voor rekening van de deelnemer.

De kosten voor de gesprekken met de Commissie Beroepservaringperiode zijn voor deelnemers:

begonnen met het startgesprek tussen januari 2015 en maart 2017 :

€270 voor het start- en tussengesprek, €420 voor het eindgesprek, totaal €960.

vanaf maart 2017 tot en met december 2017:

totaal €960, in termijnen van €320 voor het start-, tussen- en eindgesprek.

vanaf januari 2018:

totaal €1.050, in een keer te voldoen, of in drie termijnen van €350.

vanaf januari 2019:

totaal €1.140, in een keer te voldoen, of in drie termijnen van €380.

De kosten voor deze gesprekken met de commissie zijn vrijgesteld van BTW.

De financiering van de kosten voor de beroepservaringperiode is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Als je zelfstandig ondernemer bent, dan kun je de kosten voor de beroepservaringperiode opvoeren als bedrijfskosten. Als je in loondienst werkt dan kan de werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. Daarnaast kan je een beroep doen op fondsen, zoals de deelregeling talentontwikkeling vanhet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, die mogelijk bij kunnen dragen aan de financiering van de kosten. 

 

Bureau Architectenregister
Postbus 85506
2508 CE DEN HAAG

Bezoek alleen op afspraak