Veel gestelde vragen - Mentor

Wat zijn de voorwaarden voor een mentor?

Een mentor moet 3 jaar staan ingeschreven in het architectenregister in jouw discipline en in die discipline werkzaam zijn. De mentor hoeft niet op hetzelfde bureau werkzaam te zijn als de kandidaat.

Hoe kom ik aan een mentor?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een mentor. Misschien kun je dit regelen via je opleiding of op je werkplek. Je hoeft niet op hetzelfde bureau werkzaam te zijn als je mentor, maar wel in dezelfde discipline.

Moet ik werkzaam zijn op hetzelfde bureau als mijn mentor?

Dat is niet verplicht, al biedt dat wel grote voordelen. Simpelweg omdat dan het aantal contactmomenten tussen deelnemer en mentor groter zal zijn en dat ervaringsoverdracht bevordert. Maar het hoeft niet. Als je als net afgestudeerde geen baan op een bureau kan vinden, ervoor kiest zelfstandig ondernemer te worden of wanneer er binnen een bureau geen mentor beschikbaar is, is het mogelijk dat je begeleid en ondersteund wordt door een zogenaamde ”buitenmentor”. Geef dit wel aan op je mentorverklaring.

Kan ik tussentijds van mentor wisselen?Dat kan, maar meld dit onmiddellijk aan Bureau Architectenregister. Het Bureau Architectenregister behoudt zich het recht voor de beroepservaringperiode op te schorten als een kandidaat langer dan 3 maanden geen mentor heeft.
Als je van mentor wisselt, laat je je oude mentor een tussenevaluatie invullen en je nieuwe mentor een mentorverklaring invullen. Upload deze documenten op je persoonlijke pagina bij 'overige documenten'.

Wat zijn de taken van een mentor?

De taken en de rol van de mentor staat omschreven in de Regeling Beroepservaringperiode en samengevat in de mentorverklaring. Daarin staat onder meer: de mentor staat de deelnemer gedurende de hele beroepservaringperiode bij met voorlichting en raad met betrekking tot de beroepsuitoefening in de breedste zin.

Moet mijn mentor bij alle gesprekken aanwezig zijn?

Bij de zelfstandige of individuele route is je mentor aanwezig bij het startgesprek en het tussengesprek. Het eindgesprek voer je zelfstandig; hier hoeft je mentor dus niet aanwezig te zijn.

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag

Bezoek alleen op afspraak