Veel gestelde vragen - Wat houdt de beroepservaringperiode in

Waaruit bestaat de beroepservaringperiode?

De beroepservaringperiode beslaat ongeveer twee jaar en kent twee parallelle onderdelen: een individueel traject en een aanvullend traject. Beiden kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het individuele traject betreft het werkzaam zijn - beroepservaring opdoen - onder begeleiding van een mentor.  Je kan de beroepservaring op verschillende plekken opdoen, ook in het buitenland. Het aanvullende traject bestaat uit het volgen van beroepservaringmodules.
Gezamenlijk moeten individueel en aanvullend traject leiden tot een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden dat voldoet aan de eindtermen. Deze eindtermen maken onderdeel uit van de Regeling Beroepservaringperiode.

Als ik in meerdere disciplines ben afgestudeerd, moet ik dan per discipline de beroepservaringperiode doorlopen?

In principe is voor iedere vakdiscipline vakspecifieke kennis, inzicht en vaardigheden nodig en zal per discipline een beroepservaringperiode doorlopen moeten worden. 

Wat zijn (beroepservaringperiode) modules?

Dat zijn trainingen, cursussen, eigenlijk allerlei bijeenkomsten die de deelnemer in staat stellen zijn kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten of aan te vullen en waarin ruimte is voor reflectie op de opgedane praktijkervaringen. Deze modules volg je naast het werk. Bij de zelfstandige (individuele) route wordt uitgegaan van minimaal één module per jaar, oftewel op z'n minst twee modules gedurende je Beroepservaring periode.

Naar verwachting is (bij een geïntegreerd programma) het tijdbeslag van het volgen van modules gemiddeld 4 uur per week.

Volg je de zelfstandige (individuele) route dan kies je de modules zelf uit en is het tijdbeslag niet op voorhand aan te geven.

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag

Bezoek alleen op afspraak