BEROEPSERVARING EN VRIJSTELLING

Werken vóór het behalen van je masterdiploma

In de Regeling Beroepservaringperiode wordt onderscheid gemaakt tussen ‘praktijkervaring’ (stage) en ‘beroepservaring’. Alleen als het werken aan de definitie van beroepservaring voldoet kan dit meetellen voor je beroepservaring. Waar hieronder stage staat kun je ook lezen: werk dat je verricht tijdens je studie.

Stage / praktijkervaring

“Een stagiair is een leerling of student die tijdens zijn opleiding werkervaring opdoet bij een architectenbureau. Bij een stage staat het leerdoel voorop.” Zie de definitie en verwijzing naar de CAO op de website van Stichting Fonds Architectenbureaus. De stagiair draagt geen directe verantwoordelijkheid en wordt begeleid. Een stage telt veelal voor een bepaald aantal studiepunten. Stagewerkzaamheden tellen dus niet mee als beroepservaring.

Beroepservaring

Het kan zijn dat je, bijvoorbeeld na het behalen van je bachelordiploma, gewerkt hebt. Dit werk, verricht vóórdat je met de officiële beroepservaringperiode kunt beginnen, kan eventueel meetellen voor je beroepservaring. Onder beroepservaring wordt verstaan: als zelfstandige werken aan projecten en bedrijfsmatige doelen (geen leerdoelen), waarbij de betreffende persoon verantwoordelijkheid draagt en een prestatie dient te leveren. Dit werk moet dus wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • je verricht verantwoordelijk, bedrijfsmatig, betaald werk, na het behalen van je bachelordiploma, gedurende minimaal een jaar;
  • je wordt begeleid door een mentor uit je eigen discipline, die tenminste 3 jaar in het architectenregister staat ingeschreven en die je werk(wijze) evalueert;
  • je maakt de opgedane ervaring (werk en ook eventuele cursussen, trainingen, workshops) aantoonbaar in een logboek waarin je ook reflecteert op wat je hebt geleerd;
  • je geeft in een persoonlijk ontwikkelingsplan aan op welke manier je voor de eindtermen ervaring hebt opgedaan.

Werken ná het behalen van je masterdiploma

Na het behalen van je masterdiploma ga je op zoek naar werk. Het kan voorkomen dat je pas na een tijd werken de officiële beroepservaringperiode start. Deze werkzaamheden kunnen (mits gedocumenteerd) ook onderdeel zijn van de beroepservaring. Ook hier geldt weer: dit wordt niet gezien als vrijstelling, maar als reeds opgedane beroepservaring.

Net als bij werk voor het masterdiploma gaat het erom dat je opgedane ervaringen inzichtelijk en toetsbaar zijn en dat duidelijk is hoe je kennis, inzicht en vaardigheden zich verhouden tot de eindtermen. De hierboven omschreven voorwaarden gelden ook voor werk na je masterdiploma. 

Vrijstelling

Vrijstelling wordt alleen nog verleend voor de gehele beroepservaringperiode. Je kunt alleen voor vrijstelling in aanmerking komen als je in Nederland werkzaam bent, in het bezit bent van een niet-Europees kwalificerend diploma én aantoonbare (gecertificeerde) beroepservaring hebt opgedaan in het buitenland. In alle andere gevallen moet je de beroepservaringperiode doorlopen, tenzij je vóór 1 januari 2015 een Nederlands Masterdiploma hebt behaald óf reeds beroepservaring hebt voltooid in een Europees land waar je ook je masterdiploma hebt gehaald. In 2020 bedragen de kosten voor de vrijstellingsprocedure €1.200 (geen BTW verschuldigd).

Aanvragen

Bij een aanvraag om vrijstelling gaat het erom dat de door jou opgedane ervaringen inzichtelijk en toetsbaar zijn en dat duidelijk is dat je kennis, inzicht en vaardigheden voldoen aan de eindtermen zoals die voor de Beroepservaringperiode zijn vastgesteld. Alleen dan kan de Commissie Beroepservaringperiode oordelen dat je ervaring voldoende is voor een vrijstelling voor de Beroepservaringsperiode. Als de Commissie aan de hand van het door jou geüploade logboek en POP oordeelt dat vrijstelling mogelijk is word je uitgenodigd voor een vrijstellingsgesprek. Na dit gesprek volgt het definitieve oordeel van de Commissie.

Neem, om zeker te weten of je voor vrijstelling in aanmerking komt, vooraf contact op met het Bureau Architectenregister.

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag

Bezoek alleen op afspraak