De titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect zijn beschermd door de Wet op de architectentitel. Je mag deze titels uitsluitend voeren als je staat ingeschreven in het architectenregister.

Sinds 1 januari 2015 moet je na het afronden van je (master)opleiding een beroepservaringperiode doorlopen om je te kunnen inschrijven in het architectenregister. Deze website geeft informatie over de beroepservaringperiode.

                                                                                                                                                                                                                                          

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag

Bezoek alleen op afspraak