MEDEDELING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS:

Heb je in de periode tot 1 juni een gesprek met de commissie van de beroepservaringperiode? Dan ontvang je op korte termijn bericht van ons, je hoeft niet zelf contact met ons op te nemen. Binnen de kaders van de landelijke richtlijnen doen wij er alles aan om een oplossing te zoeken. De gesprekken vinden doorgang in per video call of telefoon.

De titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect zijn beschermd door de Wet op de architectentitel. Je mag deze titels uitsluitend voeren als je staat ingeschreven in het architectenregister.

Sinds 1 januari 2015 moet je na het afronden van je (master)opleiding een beroepservaringperiode doorlopen om je te kunnen inschrijven in het architectenregister. Deze website geeft informatie over de beroepservaringperiode.

                                                                                                                                                                                                                                          

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag

Bezoek alleen op afspraak