Data voor gesprekken met de Commissie Beroepservaringperiode

De Commissie Beroepservaringperiode voert iedere maand, met uitzondering van de maand juli, op woensdag aan het eind van de maand gesprekken met deelnemers aan de zelfstandige route van de beroepservaringperiode. Definitieve data zijn afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen en de beschikbaarheid van de commissie. 
Deze data zijn uitsluitend van belang als je de zelfstandige route volgt. Volg je een geïntegreerd programma dan worden de data voor alle gesprekken door je begeleider van het geïntegreerde programma met jou kortgesloten.

Alle gesprekken vinden plaats bij  het Bureau Architectenregister. 

Voor 2018: bij veel vraag zullen extra data ingepland worden.

A (Architectuur), I (Interieur), T&L (Tuin- en Landschap), S (Stedenbouw)

A, I, T&L, S : woensdag 25 april      (Architectuur volgeboekt)
A               : woensdag 9 mei          (volgeboekt)
A, I, T&L, S : woensdag 23 mei       (Architectuur volgeboekt)
A               : maandag 28 mei         (volgeboekt)
A               : woensdag 6 juni          (volgeboekt)
A               : maandag 11 juni         (volgeboekt)
A, I, T&L, S : woensdag 20 juni
A               : woensdag 4 juli           (bijna volgeboekt)
A               : maandag 9 juli            (bijna volgeboekt)
A               : woensdag 18 juli         (bijna volgeboekt)
 
A, I, T&L, S: woensdag 29 augustus
A              : maandag 3 september
A              : woensdag 12 september
A              : maandag 17 september
A, I, T&L, S: woensdag 26 september
A              : maandag 1 oktober
A              : woensdag 10 oktober
A              : maandag 15 oktober
A, I, T&L, S: woensdag 24 oktober
 
woensdag 7 november
woensdag 21 november
woensdag 19 december

Het startgesprek vraag je aan via je persoonlijke pagina op mijn.beroepservaringperiode.nl. Je krijgt toegang tot deze persoonlijke pagina nadat je aanmelding voor de beroepservaringperiode is geaccepteerd. Je kunt het startgesprek aanvragen nadat je de volgende documenten naar je persoonlijke pagina hebt geüpload:

  • de mentorverklaring;
  • de werkverklaring;
  • je persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) (gebruik hiervoor het formulier op de pagina downloads en lees goed de handleiding);
  • je logboek (lees hiervoor goed de betreffende handleiding!).

Het tussengesprek en het eindgesprek binnen de zelfstandige route vraag je aan als je respectievelijk net over de helft bent van je bereikte eindtermen en wanneer je alle eindtermen bereikt denkt te hebben, via je persoonlijke pagina op mijn.beroepservaringperiode.nl. Ook voor deze gesprekken geldt dat je het gesprek pas kan aanvragen nadat de vereiste documentatie via je persoonlijke pagina is geüpload.

Voor alle gesprekken geldt dat je voorafgaande aan het gesprek een factuur ontvangt voor het gesprek. Je uitnodiging voor het gesprek is pas definitief als de factuur betaald is.

 

Bureau Architectenregister
Postbus 85506
2508 CE DEN HAAG

Bezoek alleen op afspraak