Voor de erkenning van (aanbieders van) beroepservaringmodules of een geïntegreerd beroepservaringprogramma gelden regels. Deze regels staan omschreven in de Erkenningsregeling Beroepservaringperiode.

Aanbieders van o.a. modules t.b.v. de BEP:

  • BNA Academie Bond Nederlandse Architecten
  • TU/e Technische Universiteit Eindhoven
  • TU Delft Technische Universiteit Delft
  • BNO Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
  • Bouwlokaal Ondernemen voor ruimtelijke ontwerpers

Wil je nagaan of een training, workshop of cursus, niet aangeboden door een van bovengenoemde instanties, in aanmerking kan komen als module, neem dan van tevoren contact op met Bureau Architectenregister door een mail te sturen naar info@beroepservaringperiode.nl.

Bureau Architectenregister
Postbus 85506
2508 CE DEN HAAG

Bezoek alleen op afspraak