Voor de erkenning van (aanbieders van) beroepservaringmodules of een geïntegreerd beroepservaringprogramma gelden regels. Deze regels staan omschreven in de Erkenningsregeling Beroepservaringperiode.

Wilt u nagaan of een training, workshop of cursus in aanmerking kan komen voor erkenning, neemt u dan contact op met Bureau Architectenregister voor een vrijblijvend informerend gesprek. (Per telefoon 070 346 70 20 of door een mail te sturen naar info@architectenregister.nl.)
We lichten graag gevraagde onderdelen als het kwaliteitsplan of de aansluiting bij de eindtermen toe.

Aanbieder geïntegreerd programma en modules:

  • PEP Professional Experience Programme

Aanbieders van o.a. modules t.b.v. de BEP:

  • BNA Academie Bond Nederlandse Architecten
  • TU/e Technische Universiteit Eindhoven
  • TU Delft Technische Universiteit Delft
  • BNO Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
  • Bouwlokaal Ondernemen voor ruimtelijke ontwerpers

Het erkende aanbod wordt ook voor deelnemers gepubliceerd via het portaal Beroepservaringperiode bij ArchiNed.

Bureau Architectenregister
Postbus 85506
2508 CE DEN HAAG

Bezoek alleen op afspraak