Als je je masterdiploma hebt behaald én je wilt ingeschreven worden in het architectenregister om de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect te mogen voeren, dan moet je een beroepservaringperiode voltooien via een zelfstandige route of een geïntegreerd programma. Alleen als je bovengenoemd masterdiploma vóór 1 januari 2015 in Nederland hebt behaald kun je direct ingeschreven worden in het architectenregister.

De voortgang van je beroepservaring wordt beoordeeld door een onafhankelijke Commissie van jouw discipline. Bij de zelfstandige route ben jij degene die bepaalt, je bent dus zelf verantwoordelijk voor het verloop van je beroepservaringperiode. De Commissie kan je daarbij helpen en geeft tips en aanwijzingen. Controleer dus of je uploads allemaal opgeslagen zijn en alle informatie op tijd voor de Commissie beschikbaar is! 

Hieronder staat de zelfstandige route stapsgewijs uitgelegd. Lees deze uitleg goed door! Alle relevante formulieren en handleidingen vind je op de pagina downloads. Voor achtergrondinformatie en de gestelde eisen verwijzen we naar de Regeling Beroepservaringperiode.

Stap 1: Voorbereiding

Stap 2: Aanmelding en startgesprek
Stap 3: Tussengesprek
Stap 4: Eindgesprek
Stap 5: Inschrijving in het architectenregister

Stap 1: Voorbereiding

Voordat je je aanmeldt voor de beroepservaringperiode moet je de volgende zaken in orde hebben:

  • je bent afgestudeerd aan een relevante (master)opleiding;
  • je hebt werk voor tenminste 20 uur per week;
  • je hebt een mentor gevonden die je gaat begeleiden;
  • je hebt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld;
  • je hebt een eerste opzet van je logboek gemaakt.

Masterdiploma

Om deel te nemen aan de beroepservaringperiode moet je zijn afgestudeerd aan een kwalificerende (meestal master)opleiding in de discipline architectuur, stedenbouwkunde, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur. Bij de aanmelding moet je dit aantonen met een gewaarmerkte kopie van je diploma.

Werk

Je moet minimaal 20 uur per week werken -in loondienst of als zelfstandige- om deel te kunnen nemen aan de beroepservaringperiode. Werk je 32 uur per week of meer dan duurt de beroepservaringperiode ongeveer twee jaar. Werk je minder dan 32 uur dan duurt de beroepservaringperiode evenredig langer. Als je minder dan 20 uur per week werkt kan je niet deelnemen aan de beroepservaringperiode. Zoek je nog een baan, dan kan je bijvoorbeeld op het vraag en aanbod portaal van ArchiNed naar vacatures zoeken.

Mogelijk kan werkervaring die is opgedaan voordat met de officiële beroepservaringperiode wordt gestart, ook beschouwd worden als beroepservaring. 

Het formulier Werkverklaring tref je aan op de pagina downloads.

Mentor

Je zoekt vóór aanmelding een mentor uit je eigen discipline, die je gedurende de gehele beroepservaringperiode begeleidt. Als je in loondienst werkt, kan je mentor een ervaren en ingeschreven collega binnen je bureau of organisatie zijn, maar hij of zij kan ook ergens anders werken. Je mentor moet tenminste drie jaar in het architectenregister ingeschreven staan.

Het formulier Mentorverklaring tref je aan op de pagina downloads.

POP

Voor deelname aan de beroepservaringperiode moet je een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opstellen. In je POP geef je aan hoe je aan de eindtermen van de Regeling Beroepservaringperiode gaat voldoen. Voor een deel kun je aan de eisen voldoen door aan te tonen hoe dit tijdens je werk aan de orde komt. Daarnaast wordt van je verwacht dat je minstens 2 modules volgt. Je kunt deze modules zelf kiezen: trainingen, workshops of cursussen die jij nodig hebt. Overleg dit ook met je bureau! Informatie over aanbieders van modules vind je op de pagina Aanbieders van modules

Gebruik voor je POP het formulier Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) . Lees ook de Toelichting op het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) goed door. Beiden tref je aan op de pagina downloads.

Logboek

Je legt je beroepservaring gedurende de gehele periode vast in je logboek. Dit is voor de Commissie het belangrijkste document om je voortgang te toetsen, zorg dus dat je dit op tijd uploadt! Per eindterm maak je voor de Commissie inzichtelijk welke ervaring je hebt opgedaan, aan de hand van de verschillende projecten waaraan je hebt gewerkt. Per eindterm neem je ook een korte reflectie op, waarin je duidelijk maakt wat je geleerd hebt, of je inzichten gewijzigd zijn etc. Zorg voor een format dat je gemakkelijk kunt bewerken en aanvullen, en dat duidelijk leesbaar is voor de Commissie. Zorg dat het logboek niet te uitgebreid en het bestand niet te zwaar wordt: niet meer dan 4 pagina's per eindterm, maximaal 24 MB.

De uitgebreide Toelichting op het logboek tref je aan op de pagina downloads. Lees deze aandachtig door, zodat je het logboek op de juiste wijze opzet. LET OP: Als je logboek niet voldoet aan de eisen kan de Commissie je werkervaring niet beoordelen!

Vrijstelling

Vrijstelling wordt alleen nog gegeven voor de gehele beroepservaringperiode. Alleen als je een niet-Europees diploma hebt én aantoonbaar (met een certificaat) beroepservaring hebt doorlopen, dan kan het zijn dat je voor vrijstelling in aanmerking komt. Je kunt dan een verzoek tot vrijstelling bij de Commissie Beroepservaringperiode indienen en mogelijk vrijstelling krijgen.

In alle andere gevallen kan de opgedane werkervaring mogelijk meetellen als beroepservaring. Hierover beslist de Commissie na het startgesprek.

Informatie hierover op de pagina Beroepservaring en Vrijstelling.

Stap 2: Aanmelding en startgesprek

Als je alle hiervoor genoemde voorbereidingen getroffen hebt, kun je je aanmelden voor deelname aan de beroepservaringperiode. Voor de aanmelding heb je een gewaarmerkte kopie van je diploma nodig. Je aanmelding wordt gecontroleerd door Bureau Architectenregister. Als je wordt toegelaten krijg je hiervan bericht per e-mail. Ook krijg je een account en persoonlijke pagina op mijn.beroepservaringperiode.nl. Deze persoonlijke pagina is privé en kan uitsluitend door jou, het Bureau Architectenregister en de Commissie Beroepservaringperiode worden ingezien. De pagina wordt ook gebruikt om documenten op te slaan en uit te wisselen en de voortgang van je beroepservaringperiode in vast te leggen.

Via je persoonlijke pagina op mijn.beroepservaringperiode.nl moet je je POP, de door je mentor ingevulde mentorverklaring, je werkverklaring en je logboek uploaden. Daarna kun je je startgesprek met de Commissie Beroepservaringperiode aanvragen. We raden je aan dat te doen binnen 3 tot 6 maanden na aanvang van je beroepservaringperiode.

Na ontvangst controleert Bureau Architectenregister of de verstrekte informatie voldoet aan de gestelde eisen. Als alles klopt, wordt het startgesprek met de Commissie Beroepservaringperiode ingepland. Je ontvangt per e-mail een bevestiging met de datum voor het startgesprek en een factuur voor de kosten van het gesprek. Houd er rekening mee dat het ongeveer 4 weken duurt vanaf je aanvraag tot een ingepland startgesprek. De Commissie heeft minimaal twee weken nodig om jouw documenten (POP, logboek) te bestuderen. Zorg dus dat ze op tijd geüpload zijn! Let op dat je na het uploaden helemaal beneden aan de pagina op 'OPSLAAN' drukt, anders wordt je document niet opgeslagen. 

Bij het startgesprek moet je mentor aanwezig zijn. Met de Commissie Beroepservaringperiode bespreken jullie jouw persoonlijk ontwikkelingsplan en de eventuele reeds opgedane beroepservaring. Heb jij of je mentor nog vragen, dan kunnen jullie die uiteraard ook stellen. In het startgesprek worden indien nodig nog aanwijzingen gegeven over de planning en vastlegging van de beroepservaring in respectievelijk je POP en logboek. De Commissie Beroepservaringperiode van jouw discipline (architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur) beoordeelt of jij de vereiste beroepservaring hebt opgedaan. De Commissies zijn onafhankelijk en adviseren het Bureau Architectenregister. Zij beoordelen niet de esthetische kwaliteit van je werk, maar de kwaliteit van je beroepservaring.

​Het verslag van het gesprek en het advies van de Commissie wordt op je persoonlijke pagina geplaatst, mits je ook je factuur hebt voldaan. 

Stap 3: Tussengesprek

Als je iets over de helft van de beroepservaringperiode bent (bij 32 uur werk of meer: na ongeveer een jaar), vraag je het tussengesprek aan. Het doel is om te kijken of je goed op schema zit en indien nodig te bespreken hoe je jouw plan voor de vervolgfase invult en eventueel bijstuurt. Voor het tussengesprek vraag je aan je mentor om de tussentijdse evaluatie in te vullen. Je werkt ook je POP en je logboek bij met daarin je opgedane ervaringen en reflectie en zorgt ervoor dat deze minimaal twee weken voor het gesprek geüpload zijn op je persoonlijke pagina.

Na ontvangst en controle van alle documenten wordt de datum voor het tussengesprek je per e-mail meegedeeld en ontvang je de factuur voor het tussengesprek. Bij het tussengesprek moet je mentor ook aanwezig zijn. Je bespreekt samen met je mentor en de Commissie Beroepservaringperiode de voortgang in je kennis, inzichten en vaardigheden, aan de hand van je logboek en in relatie tot de eindtermen. Jullie bespreken je werksituatie en je POP voor het vervolgen van je beroepservaringperiode.

Er wordt een streefdatum besproken voor het eindgesprek.

Het verslag van het gesprek en het advies van de Commissie wordt op je persoonlijke pagina geplaatst, wederom op voorwaarde dat je je factuur hebt voldaan.

Het formulier Evaluatie door de mentor ten behoeve van het tussengesprek en de Toelichting op het logboek tref je aan op de pagina downloads.

Stap 4: Eindgesprek

Voor de definitieve planning van het gesprek stuur je de eindevaluatie van je mentor in, je logboek en alle certificaten van gevolgde modules (trainingen, workshops, cursussen), wederom minimaal twee weken voor de datum van het gesprek.

Na controle van de ingestuurde stukken wordt door de Commissie Beroepservaringperiode globaal getoetst of je klaar bent met de beroepservaringperiode. Zo ja, dan wordt het eindgesprek gepland en ontvang je de factuur voor het eindgesprek. Zorg dat je deze voldaan hebt voordat je aan je eindgesprek begint.

Je mentor is niet aanwezig bij het eindgesprek. Je bespreekt met de Commissie of je voldoet aan de eindtermen van de Regeling Beroepservaringperiode. Na afloop van het gesprek krijg je de definitieve uitslag na een kwartier te horen. Het verslag van het gesprek met advies van de Commissie wordt ook op je persoonlijke pagina geplaatst.

Is de uitslag positief, dan ontvang je een certificaat dat aangeeft dat je voldoet aan de eisen van de Regeling Beroepservaringperiode. Mocht het besluit negatief zijn, dan wordt door de Commissie duidelijk aangegeven waar eventuele aanvulling nog gewenst is. Overigens kan tegen een dergelijk besluit ook bezwaar worden ingediend.

Het formulier Evaluatie door de mentor ten behoeve van het eindgesprek en de Toelichting op het bijhouden van een logboek tref je aan op de pagina downloads.

Stap 5: Inschrijving in het architectenregister

Als je je beroepservaringperiode succesvol met een certificaat hebt afgesloten, kun je je inschrijven in het architectenregister. Let op: dit moet je zelf doen! Je wordt niet automatisch ingeschreven. Daarna mag je de titel voeren die hoort bij je discipline: architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect.

Bureau Architectenregister
Postbus 85506
2508 CE DEN HAAG

Bezoek alleen op afspraak